Knittelvers, rimede parvers, fritt formet med hensyn til rytme og rim, men som regel med fire betonte stavelser og et vekslende antall ubetonte i hver verselinje. Vanlig brukt i middelalderen i dramaer, ridderromaner og rimkrøniker, men også av senere diktere.