Kiastisk rim, kringrim, omsluttende rim (i rimforbindelsen abba).