Bouts-rimés, opprinnelig betegnelse for små dikt hvor man ved verselinjens slutt gjentok de samme ord som avsluttet andre verselinjer. Senere kom bouts-rimés til å bli brukt om dikt laget over oppgitte rimord. Populær underholdning, særlig på 1600-tallet.