Dikolon, i antikk verselære strofe som består av to versemål (dikolisk diktning). Terminologien omfatter også monokolon, trikolon, tetrakolon osv. I retorikken kan dikolon betegne en toleddet periode.