Trimeter, (av tri- og gr. '(verse-)mål'), verselinje som består av tre doble verseføtter, brukes i den antikke metrikk særlig om det jambiske trimeter, dvs. seks jamber (med varianter), det vanlige vers for dialogen i gresk tragedie og komedie. Lånt og tillempet av romerne som jambisk senar.