Bacchius, versefot i den klassiske verselæren som består av én kort og to lange stavelser: – –; i aksentuerende vers brukt om lett + tung + tung stavelse.