Innrim, i norrøn litteratur det forhold at to stavelser i en og samme verselinje rimer. Innrim kan bestå i halvrim, skothending, hvor to stavelser har samme konsonant(er), men forskjellig vokal, f.eks. Flótta gekk til fréttar, hvor -ótt-og -ett- danner halvrim; eller det kan være helrim, aðalhending, f.eks.: felli Njǫðr á velli, hvor både vokal og konsonant(er) er de samme. Innrim brukes i dróttkvætt og versemål som er avledet av det. Regelen er at ulike linjer skal ha halvrim, like helrim.