Peon, i gresk og latinsk verselære en versefot som består av tre korte og en lang stavelse (– ‿‿‿ eller ‿‿‿–).