Tribrakk, (av tri- og gr. 'kort'), metrisk enhet som består av tre korte stavelser (‿ ‿ ‿), som erstatning (oppløsning) for jambe (‿ –) eller troké (– ‿).