Daktyl, versefot som består av én betont og to ubetonte stavelser: – ; motsatt av anapest. Eks.: «Sønner af Norges det ældgamle Rige..». I latinske og greske vers består daktylen av én lang og to korte stavelser. I klassisk gresk og latinsk litteratur særlig brukt i versemålet heksameter.