Hypermeter, (av hyper- og -meter), hypermetrisk vers, verselinje som har én stavelse mer enn normalt for vedkommende versemål.