Epitrit, versefot som inneholder 3 lange og en kort stavelse; vanligst er epitrit secundus (– ‿ – –) og epitrit tertius (– – ‿ –); brukt av Pindar og i den attiske tragedies korsanger.