Distikon, dobbeltvers, særlig en forbindelse av heksameter og pentameter, f.eks. i såkalt elegisk distikon.