Kataleksis, i den antikke metrikken det forhold at en verselinje slutter før rytmen er helt til ende, idet siste versefot ikke er fullstendig. Et slikt vers blir kalt katalektisk; motsatt: akatalektisk.