Besjeling, stilfigur hvor noe ikke-menneskelig tillegges menneskelige egenskaper og evner. Se også personifikasjon og prosopopeia.