Sapfisk strofe, gresk strofeform, oppkalt etter dikteren Sapfo. Består av 3 linjer på elleve stavelser hver: –‿––|‿‿–‿–; og én linje på 5 stavelser (adonisk vers): –‿‿– (opprinnelig 3 linjer: 2 vers på 11 stavelser + 1 vers på 16 stavelser); i romersk diktning brukt av Catull og særlig av Horats; etterlignet (ofte unøyaktig) av nyere diktere.