Anapest, versefot med to ubetonte og en betont stavelse: –, det motsatte av daktyl. I latinske og greske vers består anapest av to korte og en lang stavelse. Brukes mye som marsjrytme, f.eks.: Jeg vil værge mit land; Syng mig hjem, hvis I kan (Bjørnson).