Omkved, refreng, verselinje som gjentas etter hver strofe av et dikt. Omkvedet kan også stå inne i strofen og kalles da innstev eller mellomsleng. Omkved kan også være flerlinjet, slik at det nærmest danner selvstendige strofer. Særlig karakteristisk er omkved for middelalderballadene og folkevisene. I dansevisene ble omkvedet ofte sunget av de dansende, mens en forsanger foredrog den egentlige teksten. Bare sjelden synes omkved å stå i et direkte og meningsfylt forhold til den egentlige folkevisetekst.