Korjambe, versefot som består av 1 lang, 2 korte og 1 lang stavelse (– ‿ ‿ –). Opprinnelig oppfattet som sammensatt av en koré (dvs. troké) og en jambe; derav navnet. I nyere germansk versekunst betegner det to ubetonte mellom to betonte stavelser, anbrakt i et ellers jambisk dikt, for å skape ikke bare avveksling, men også spesielt ettertrykk.