Parabatisk, setning i et dikt, en novelle el.l. som ikke har sammenheng med det øvrige innholdet, og som retter seg direkte til leseren.