Alkaisk strofe, alkeisk strofe, firelinjet strofe, oppkalt etter den greske dikteren Alkaios og ofte brukt bl.a. av Horats og av nyere diktere. Versemålet er overveiende daktylisk.