Halvrim, ufullkomment rim med forskjellig vokal, men ens utgang (søvn – jevn); brukt bl.a. i norrøn skaldediktning, hvor det kalles skot-hending. Se også assonans.