Stikomyti, i dramatisk diktning raskt replikkskifte, der hver replikk er på en hel eller en halv verselinje (sjeldnere 2 + 2, 2 + 1 el. 1 + 2 vers). Forekommer særlig i det greske drama, hvor det ble brukt i skarpe ordskifter og høydramatiske scener; finnes også hos senere forfattere, bl.a. William Shakespeare og Friedrich Schiller.