Akrostikon, dikt hvor verslinjenes begynnelsesbokstaver, sjeldnere -stavelser eller -ord, eller sluttbokstaver lest i sammenheng danner et navn, et ord eller en setning. Særlig brukt i magisk litteratur, i oldtidens og middelalderens diktning og i barokkens lyrikk. Det vanligste er at begynnelses- eller sluttbokstavene danner navnet på forfatteren eller den diktet er skrevet til.