I antikk verslære den lette (korte) taktdelen i en versefot; motsatt: tesis. I moderne verslære har uttrykkene som regel omvendt betydning, og det kan derfor være grunn til å unngå begrepene, særlig når vi har å gjøre med aksentuerende vers.