Adonisk vers, versemål som består av en daktyl og en troké eller spondé, f.eks. Sønner av Norge; i klassisk poesi oftest siste linje i en sapfisk strofe.