Opprinnelig i gresk metrikk et system av verselinjer som danner en rytmisk-musikalsk enhet. I gresk lyrikk gjentas samme system i rekken av strofer, som versene i moderne lyrikk. I gresk korlyrikk (særlig fra Pindar av) gjennomføres i regelen en tredeling: strofens metriske system gjentas i motstrofen (antistrofen), og deretter følger med avvikende metrikk den såkalte «epode». Denne ordning er også vanlig i den greske tragedies korsanger. Mellom strofe og motstrofe er det oftest full metrisk overensstemmelse (responsjon).