Stikisk, i verselæren brukt om versemål, i regelen talevers, som gjentas i ubrutt rekke uten å forbindes til strofer, f.eks. det daktyliske heksameter i eposet og det jambiske trimeter eller den jambiske senar i tragedie og komedie.