Amfibrakk, versefot som består av én lang stavelse mellom to korte ( – ; vær hilset).