Stanza, stansa, i verselæren betegnelse på forskjellige strofeformer; flertallsformen stanze brukes ofte som synonym for ottave rime.