Saturnisk vers, italisk versemål som ble mye brukt i den eldste romerske poesien; både stavelsenes kvantitet og trykkaksenten synes å ha spilt en rolle. Mønstervers: dabunt malum Metelli//Naevio poetae.