Gruppe av verslinjer som som er satt sammen etter bestemte prinsipper og som dikt er inndelt i. Populært kalles strofen gjerne vers, mens litteraturvitenskapen forbeholder benevnelsen vers for den enkelte verslinje i strofen som er en høyere enhet. Prinsippene som en strofe er strukturert etter er takt, antallet stavelser (tunge og lette) i de enkelte vers, antallet vers, samt rimmønster og type rim. I moderne poesi der frie vers er mer fremtredende brukes strofe litt tilfeldig om den typografiske inndelingen av et dikt i flere deler. Det finnes en rekke faste strofeformer; sapfisk strofe, hildebrandstrofe, ottava rima med flere.