Gruppe av verslinjer som som er satt sammen etter bestemte prinsipper, og som dikt er inndelt i. Populært kalles strofen gjerne vers, mens litteraturvitenskapen forbeholder benevnelsen vers for den enkelte verslinjen i strofen som er en høyere enhet. Prinsippene som en strofe er strukturert etter, er takt, antallet stavelser (tunge og lette) i de enkelte versene, antall vers samt rimmønster og type rim. I moderne poesi, der frie vers er mer fremtredende, brukes strofe litt tilfeldig om den typografiske inndelingen av et dikt i flere deler. Det finnes en rekke faste strofeformer: sapfisk strofe, hildebrandstrofe, ottava rima med flere.