Økonomi og næringsliv i Bangladesh

Fiske i elven Shibsha i vestlige del av Bangladesh.

Zeynep Mufti/iStockphoto. Begrenset gjenbruk

Bangladesh har hatt en jevn økonomisk vekst siden midten av 1990-årene, til tross for politisk ustabilitet, svak infrastruktur, korrupsjon og langsom implementering av økonomiske reformer. Landet er imidlertid fortsatt avhengig av bistand.

Nærmere halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Velstandsøkningen for de fattigste går svært langsomt, og Bangladesh er fortsatt blant verdens fattigste land.

Siden 1977 er det ført en privatiseringspolitikk. Internasjonale långivere, med Verdensbanken i spissen, har drevet frem en liberalisering av økonomien med avregulering og privatisering.

Klesproduksjon har de siste årene vært viktig for landets økonomiske vekst. Konfeksjons- og tekstilindustrien vokste frem i 1980-årene, da lave lønninger fristet utenlandske selskaper. Bangladesh har hatt fordel av den såkalte multifiberavtalen, som har gitt landet både kvote- og tollfri adgang til europeiske og amerikanske markeder. Eksport av klær utgjør (i 2017) mer enn 80 prosent av landets totale eksport. Sektoren er i stadig vekst, til tross for flere store fatale ulykker ved klesfabrikker.

Utenlandsarbeidernes økonomiske bidrag til slektninger i hjemlandet er viktige for landets økonomi. Det bor om lag 7 millioner bangladeshere i utlandet. De fleste utenlandsarbeiderne jobber i gulfområdet.

Mer enn halvparten av landets innbyggere er sysselsatt i jordbrukssektoren. Eierforholdene i jordbruket er skjeve, og mange bønder eier ikke sin egen jord. De senere tiårs kraftige flommer har forsterket skjevheten i eierforholdene, fordi småbønder har blitt tvunget til å selge jord etter å ha fått avlinger ødelagt.

Landbruk med fiske er den dominerende næringsvei og sysselsetter rundt 47 prosent av arbeidskraften (2016). Næringen bidrar med 15 prosent av bruttonasjonalproduktet. De viktigste produktene fra jordbruk og fiske er jute, ris, te, reker og fisk.

Rundt 70 prosent av landets areal er oppdyrket, og av dette brukes nesten 80 prosent til dyrking av ris. Til tross for at jorden er meget fruktbar, klarer ikke jordbruket å tilfredsstille befolkningens ernæringsbehov. Dyrkingsmetodene er primitive og avkastningen lav. Det meste av dyrkbar jord er allerede oppdyrket, og en eventuell økning av matvareproduksjon må derfor skje gjennom forbedret teknologi.

Historisk er Bengal kjent for sin juteproduksjon og råjute, og juteprodukter er fremdeles viktige eksportvarer. Andre viktige jordbruksprodukter er te, sukkerrør og hvete. Teen dyrkes i de nordøstlige åsene nær Sylhet, og jutedyrkingen er konsentrert til området rundt Mymensingh. Rundt Sylhet er det også dyrking av appelsiner og ananas.

Rundt 15 prosent av landarealet er skogkledt, halvparten i Chittagong-traktene, og 1/4 i Sundarbans. De viktigste produktene er teak og bambus, som stort sett går til lokalt forbruk. Bambus brukes i alt fra gjerder og plattformer til vannrør, men tilgjengeligheten synker. Også fisket har problemer grunnet overfiske. I tillegg drives noe akvakultur.

Industrien bidrar med 28,5 prosent av bruttonasjonalproduktet og sysselsetter 13 prosent av arbeidskraften (2016). Konfeksjons- og tekstilindustrien er den viktigste sektoren.

Andre produkter er jute- og bomullstekstiler, papir- og sementproduksjon, bearbeiding av matvarer, kjemisk industri og raffinering av sukker og råolje.

Etter området rundt Dhaka er den østligste delen av landet med Sylhet og Chittagong mest utviklet. Det finnes en stor papirmølle i Chandraghona nær Chittagong. Nær havnebyen Mongla og rundt Khulna er det bygd opp industri med jutefabrikk, fyrstikkfabrikk og landets eneste avispapirprodusent.

Elektrisitet er den viktigste kraftkilden for det meste av landets økonomiske aktiviteter. I Bangladesh lever om lag 80 prosent av befolkningen i rurale områder og under halvparten av disse husholdningene har tilgang til elektrisitet. Flere aktører er involvert i å utvikle løsninger basert på fornybar energi, for å forsyne strømløse regioner med energi. Den viktigste kilden til vannkraft er Kaptai-dammen i Chittagong Hill Tracts

Landets ustabile politiske situasjon har gjort landet relativ lite attraktivt for utenlandske investeringer. Telenor er, som majoritetseier i Bangladesh' største mobiltelefonselskap, Grameen Phone Ltd., en av landets største utenlandske investorer.

De viktigste eksportartiklene er klær og tekstilprodukter, jute og jutevarer, frossen fisk og reker, skinn- og lærvarer. De viktigste importartiklene er maskiner og utstyr, petroleumsprodukter, kjemikalier, matvarer, sement, jern og stål.

Viktigste samhandelsland er USA, Kina, India, Tyskland, Storbritannia, Kuwait og Singapore.

Vannveiene er landets viktigste transportåre. Det finnes til sammen rundt 8400 km farbare elver. Elvene er også, på grunn av hyppige flommer, den fremste hindringen for å bygge ut et sammenhengende vei- og jernbanenett. Bangabandhu-broen over Jamuna, som åpnet i 1998, ble landets første sammenhengende vei- og jernbaneforbindelse i retning øst–vest. Jernbanenettet er på rundt 2700 km og ble for det meste bygd mens britene administrerte landet.

Det er sjøhavner ved Chittagong i sørøst og ved Mongla i sørvest og innlandshavn ved Dhaka, Chandpur, Barisal, Khulna og fem andre byer. Viktigste internasjonale lufthavn er ved Dhaka (Zia), for øvrig er det lufthavner ved alle større byer.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.