husholdning

Artikkelstart

En husholdning, eller et hushold, er de menneskene som bor i samme bolig. En husholdning kan også bestå av én person som bor for seg selv.

Husholdninger finnes i alle samfunn, og deres sammensetning og praktiske betydning er varierende. Før den industrielle revolusjonen foregikk svært mye arbeid og produksjon innenfor husholdningen, for eksempel ved at husholdningens medlemmer sammen drev en gård. I dagens Norge skjer det meste inntektsbringende arbeid (lønnsarbeid og næringsvirksomhet) utenfor husholdningene. Likevel skjer det arbeid innenfor alle husholdninger, oftest i form av ulønnet husarbeid.

Hushold og familie brukes av og til synonymt, men de er ikke bestandig sammenfallende fenomener. Medlemmene av et hushold er ofte, men ikke alltid, i slekt. I flergenerasjonshushold er det for eksempel flere familier. Familiemedlemmer kan være bosatt i forskjellige hushold, for eksempel etter en skilsmisse. En husholdning kan også omfatte for eksempel tjenere eller gårdsarbeidere som bor fast på arbeidsstedet, selv om dette ikke er vanlig i dagens Norge.

I samfunnsvitenskapene forstås hushold som en type grunnleggende sosialt system; begrepet har vært brukt i flere ulike betydninger. I noen tilfeller viser begrepet hushold til en gruppe mennesker som ikke nødvendigvis bor under samme tak.

Typer av husholdninger i dagens Norge

Offentlig statistikk fra Statistisk sentralbyrå skiller mellom ulike typer husholdninger. En felleshusholdning består av personer fast bosatt på en institusjon (for eksempel sykehjem eller fengsel). Privathusholdninger er husholdninger utenom institusjoner. Det skilles også mellom kosthusholdning hvor medlemmene deler på maten, og bohusholdning som omfatter personer som bor sammen, uansett om de har felles kost eller ikke.

Forskjeller mellom samfunn

I den vestlige verden er det i dag bare et mindretall av husholdene som er produksjonsenheter. Ett eller flere av medlemmene arbeider gjerne utenfor hjemmet. Derimot er hushold og produksjonsenhet sammenfallende i en rekke andre samfunn, for eksempel hos mange kvegnomader, jordbrukere og jegere og sankere.

I verdensmålestokk varierer det også hvordan enkeltpersoner får medlemskap i et hushold, for eksempel gjennom fødsel, giftermål, adopsjon, ansettelse eller på annen måte. Et hushold vil endres over tid med fødsler, dødsfall, avskalling og nye tilknytninger, og gjennom at medlemmene blir eldre.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg