Spareforsikring, også kalt utstyrsforsikring, en form for livsforsikring der forsikringssummen bare utbetales ved en viss nådd alder. Hvis den forsikrede dør tidligere, tilbakebetales summen av innbetalte premier.