produktansvar

Produktansvar, det rettslige erstatningsansvar en produsent har for skade som voldes av produkter som er fremstilt eller satt i omsetning som ledd i vedkommendes yrke, ervervsvirksomhet eller lignende. Regler om produktansvar står i lov om produktansvar av 23. des. 1988. Loven er tilpasset rådsdirektiv 92/49/EØF (tredje skadeforsikringsdirektiv), som er gjort til en del av EØS-avtalen.

Faktaboks

uttale:
prodˈuktansvar

Ordet "produsent" brukes i loven i vid betydning og omfatter alle som tilvirker eller frembringer, markedsfører, importerer eller forhandler produktet. Alle disse har et objektivt ansvar for person- og tingskade som er forårsaket av produktet i forbrukerforhold. Reglene gjelder alle slags varer og løsøre, men ikke fast eiendom. Tingskader i næring er unntatt; det samme gjelder skader voldt av transportmidler, som er regulert i egne lover. For legemidler er det særregler i lovens kap. 3: Produsenter og importører må være tilsluttet en legemiddelansvarsforening, som står ansvarlig for at det blir tegnet legemiddelforsikring individuelt eller kollektivt. Annet produktansvar er omfattet av en ansvarsforsikring og enkelte kombinerte forsikringer for næringslivet med visse unntak.

Se også produktkontrolloven.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg