Sykeforsikring, fellesbetegnelse på flere typer private personforsikringer. Sykedagpengeforsikringen utbetales som tillegg til folketrygdens dagpenger ved sykdom/ulykke. En helseforsikring dekker utgifter til lege, tannlege, medisin, briller m.m. innenfor avtalte årlige beløp. Andre sykeforsikringer dekker utgifter til behandling og operasjon av nærmere angitte sykdommer, eller betales ut med en forhåndsavtalt sum.