Jernbanebrua ved Ringebu

Dovrebanen ble stengt i lengre tid etter at flommen eroderte vekk brukaret og ødela jernbanebrua over Gudbrandsdaslågen, etter ekstremværet Hans (Ringebu - August, 2023). Denne naturskaden fikk således store konsekvenser for både personal- og godstransport i Norge.

Jernbanebrua ved Ringebu
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Naturskade er alle skader på infrastruktur, for jordbruket eller gjenstander som skyldes naturen, der konsekvensene er såpass store at det er aktuelt med erstatning. Naturskader er primært forårsaket av ekstreme naturfenomener, som jordskjelv, storm (orkan, syklon), flom, skred, grunnforskyvninger (for eksempel leirskred), tørke, nedbør, frost, lynnedslag/skogbrann eller vulkanutbrudd.

Faktaboks

Uttale
natˈurskade

Enkelte naturulykker kan føre til så store tap av menneskeliv og materielle verdier at de omtales som naturkatastrofer. Noen former for naturulykker inntreffer oftere med visse mellomrom i bestemte strøk av verden, mens de er sjelden eller ikke forekommer i andre regioner. Derfor er det spesielt viktig at hus forsterkes ekstra når de bygges i jordskjelvsoner.

Naturskader rammer ulikt

De naturulykker som særlig rammer Norge, er hovedsakelig ekstreme værhendelser som storm, flommer, stormflo men også jord-, leir-, stein- eller snøskred. Storm rammer først og fremst kystdistriktene, flomskader inntreffer oftest i dalfører; stein-, og snøskred rammer spesielt fjell- og fjordbygder, mens leirskred for det meste opptrer i de brede østlands- og trøndelagsbygdene.

Siden 1980 blir det meste av naturskadene erstattet gjennom naturskadeforsikring, mens skade på dyrket jord med mer erstattes gjennom Statens Naturskadefond med begrensede beløp.

Store naturskader etter 1980

De største erstatningene fra naturskader i Norge etter 1980 skyldes ekstreme meterologiske episoder. Dette fordi store områder rammes, med mange skadetilfeller som forårsaker at samlet erstatningsbeløp blir stort. I følge Norsk naturskadepool, så er 14 av de 15 mest omfattende naturskadene slike, i tillegg til Gjerdrum-skredet (2020) som var et leirskred. Sistnevnte medførte at mange hus ble totalskadet, men også den naturulykken med flest drepte. Dette var Norges største og alvorligste skred siden Verdalsskredet i 1893.

Klimarisiko og tilpasninger

Mer eksremtremvær som styrtregn og store nedbørmengder som følger med klimaendringene har allerede medført at hyppigheten og omfanget av meterologiske naturskader har økt. Dette gjelder både i Norge, men også i mange andre regioner og deler av verden.

Naturbaserte løsninger

Samtidig har konsekvensene av naturulykker mye med forebyggende tiltak som bærekraftig arealforvalting, klimatilpasninger og gode beredskapsrutiner. Dette innebærer å ta nok høyde for å unngå å bygge i flom- eller skredutsatte områder, eller at forsikringsselskap krever høyere premie for å forsikre steder med høy klimarisiko. Internasjonalt har det blitt økt fokus på naturbaserte løsninger som restautrering av naturområder som våtmarker, blant annet fra FNs naturpanel. Myr og andre områder som kan oversvømmes uten at det medfører store skader på infrastruktur, kan dempe flomtopper og således redusere naturskader vesentlig. Samtidig kan slike naturområder være viktig for mange økosystemtjenester (naturlig vannrensing, binde karbon) og være viktig leveområde for sårbare eller trua arter.

Økologisk er flere arter og naturtyper både tilpasset og avhengig av meterologiske fenomener som kan forårsake naturskader (for infrastruktur). Dette er en viktig del av den naturlige dynamikken i friske økosystemer. Eksempelvis så er flommer viktig for flommark eller kroksjøer, mens skogbranner setter gjerne skogsamfunn tilbake, men flere sjeldne insekter er allikevel avhangig av dette. Således bør begrepet skadeflommer (for mennesket) nyanseres da det kan skyldes feilslått arealpolitikk. Begrepet kan sammenlignes med at drenering og grøfting av «vassjuk jord» (om økologisk viktig myr og våtmark) var utbredt i tidligere tider.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • IPBES (2019): Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo (editors). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 1148 pages. https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg