Store talls lov, prinsipp som sier at det aritmetiske gjennomsnittet av en rekke observasjoner i en viss forstand nærmer seg sin forventningsverdi (se fordeling) når antall observasjoner vokser. Hvis for eksempel en mynt kastes et stort antall ganger, vil antall ganger «krone» inntreffer dividert på antall kast nærme seg sannsynligheten for «krone». Jamfør sannsynlighetsregning.