SpareBank 1, samarbeidsallianse mellom norske sparebanker opprettet i 1996, omfatter en rekke sparebanker eller sparebanksammenslutninger.

For å koordinere samarbeidet ble det felleseide selskapet SpareBank 1 Gruppen AS dannet. Her eier sparebanksammenslutningene SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SMN og Samarbeidende Sparebanker AS (16 sparebanker på Øst-, Vest- og Nordvestlandet) hver ca. 20 %, mens Sparebanken Hedmark eier ca. 11 % og LO og LO-tilknyttede fagforbund ca. 9 %.

SpareBank 1 Gruppen AS har det administrative ansvaret for samarbeidsprosessene i alliansen, blant annet felles teknologi, felles merkevare, kompetanseutnytting og sentrale innkjøp.

Turid Grotmoll er konstituert administrerende direktør.

SpareBank 1 Gruppen er også morselskap for flere hel- eller deleide datterselskaper, som selger tjenester på vegne av eierbankene.

Livsforsikring leveres gjennom det heleide SpareBank 1 Livsforsikring og skadeforsikring gjennom det heleide SpareBank 1 Skadeforsikring.

Heleid er også aksjefondsforvalteren ODIN Forvaltning, mens selskapet eier 75 % av verdipapirforetaket Argo Securities (de ansatte eier resten) og ca. 25 % verdipapirforetaket First Securities (det resterende eies av majoritetsaksjonæren svenske Swedbank, samt de ansatte).

SpareBank 1 Gruppen er også heleier av Bank 1 Oslo, som har kontorer i Oslo og Akershus og er organisert som en forretningsbank (tidligere Vår bank og forsikring).

Gjennom det heleide datterselskapet Sparebank 1 Gruppen Finans Holding eies det meste av aksjene (ca. 90 %, det resterende av Sparebanken Sør) i selskapet Actor Fordringsforvaltning, som driver inkassovirksomhet med hovedkontor i Hamar.

Innen eiendomsmegling samarbeider SpareBank 1-alliansen utenom SpareBank 1 Gruppen via kjeden EiendomsMegler 1, som omfatter flere regionale selskap eid av de lokale sparebankene.

SpareBank 1 Gruppen ble opprettet av Sparebanken Nord-Norge, Sparebanken Vest, Sparebanken Rogaland (SR-bank) og Sparebanken Midt-Norge (SMN). I 1997 gikk også 15 mindre sparebanker på Østlandet (Samarbeidende Sparebanker) inn som partner.

Sparebanken Nord-Norge ble opprettet i 1989 ved sammenslutning av Tromsø Sparebank (grunnlagt i 1836) og Sparebanken Nord (grunnlagt i 1980). Sparebanken Vest ble opprettet i 1982, Sparebanken Rogaland i 1976 og Sparebanken Midt-Norge i 1985.

Svenske FöreningsSparbanken fikk i 1998 en eierandel på 25 % i SpareBank 1 Gruppen, som senere ble solgt.

SpareBank 1 Gruppen overtok i 2000 Vår bank og forsikring, som var dannet i 1997 gjennom sammenslutning av Landsbanken og Samvirke forsikring, og LO kom da inn som eier.

Sparebanken Vest gikk i 2003 ut av alliansen og solgte sin eierandel i 2005. Sparebanken Hedmark ble deleier i 2006 ved å overta aksjer fra FöreningsSparbanken.

I 2008 overtok bankalliansen den islandske banken Glitnirs norske virksomhet, og samme år ble Argo Securities etablert i samarbeid med tidligere ansatte i islandske Kaupthings norske virksomhet.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.