SpareBank 1

SpareBank 1 gruppen er en samarbeidsallianse som omfatter 14 sparebanker eller sparebanksammenslutninger. Samarbeidet ble etablert i 1996 gjennom opprettelsen av det felleseide selskapet SpareBank 1 Gruppen AS.

Dette selskapet eies av den såkalte Sparebank 1-alliansen. Sparebank 1-alliansen bestod ved utgangen av 2017 av sparebanksammenslutningene SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SMN og Samarbeidende Sparebanker AS (10 sparebanker på Øst-, Vest- og Nordvestlandet) som hver eier 19,5 prosent av Sparebank 1 gruppen, mens Sparebank 1 Østlandet eier 12,4 prosent og LO og LO-tilknyttede fagforbund 9,6 prosent. Alliansen eier i tillegg selskapet SpareBank 1 Banksamarbeidet DA og flere datterselskaper som utvikler og levere produkter og tjenester til alliansebankene.

Organisering og virksomhet

De 14 selvstendige sparebankene som eier SpareBank 1- gruppen driver sin bankvirksomhet på selvstendig basis. Bankene har samlet sett ca 300 kontorer rundt omkring i landet og en markedsandel i det norske markedet for utlån og innskudd på om lag 20 prosent. Bankene hadde i 2017 en samlet forvaltningskapital på om lag 880 milliarder kroner, noe som gjorde dem til den nest største bankgrupperingen i Norge.

SpareBank 1 gruppen AS er et holdingselskap som gjennom 6 datterselskaper produserer, leverer og distribuerer produkter til eierbankene innenfor skadeforsikring, livsforsikring, fondsforvaltning, factoring, porteføljekjøp og innfordringstjenester. Livsforsikring leveres gjennom det heleide SpareBank 1 Livsforsikring, og skadeforsikring gjennom det heleide SpareBank 1 Skadeforsikring.

Aksjefondsforvalteren ODIN Forvaltning eies med 84,6 prosent, mens selskapet eier 81,7 prosent av verdipapirforetaket Sparebank 1 Gruppen Finans AS, 19 prosent av inkassoselskapet Connecto. I tillegg eies, sammen med Landsorganisasjonen LO, selskapet SpareBank 1 Medlemskort AS, som administrerer fordelsprogrammet LO favør.

SpareBank 1 Banksamarbeidet DA har det administrative ansvaret for samarbeidsprosessene i alliansen, blant annet felles teknologi, felles merkevare, kompetanseutnytting og sentrale innkjøp. SpareBank 1 Banksamarbeidet DA har også ansvar for nettstedet www.sparebank1.no. Gruppen eier også en rekke selskaper, inkludert EiendomsMegler 1 Norge AS.

Bankene som utgjør SpareBank 1 Gruppen eier også flere selskaper direkte, blant annet forretningsbanken BN Bank AS og SpareBank 1 Markets. Bankene eide også lenge forretningsbanken Bank 1 Oslo, med kontorer i Oslo og Akershus. Denne banken het tidligere Vår bank og forsikring, og var dannet i 1997 gjennom en sammenslutning av Landsbanken og Samvirke forsikring. Vår bank og forsikring ble en del av Sparebank 1 gruppen gjennom en fusjon i 2000. Også LO kom da inn på eiersiden. I 2017 ble banken tatt over av Sparebanken Hedmark, som i sin tur endret navn til SpareBank 1 Østlandet.

Litteratur:

  • Thue, L. Forandring og forankring, Sparebankene i Norge 1822-2014. Oslo: Universitetsforlaget.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg