risiko

Artikkelstart

Risiko innebærer at hendelser kan inntreffe som har konsekvenser for noe som er av verdi for oss mennesker. Konsekvensene kan være knyttet til for eksempel liv og helse, miljø eller økonomiske verdier. Der er alltid minst ett utfall som oppfattes som negativt eller uønsket.

Faktaboks

Uttale
rˈisiko

I dagligtalen er det vanlig å bruke risiko i betydningen fare og som et potensial eller mulighet for uønskede hendelser og tap.

Risikofaglig bruk

I risikofaget brukes ulike definisjoner av risiko; her er to sentrale:

  • et potensial eller mulighet for uønskede hendelser og tap
  • opptreden av hendelser med påfølgende konsekvenser, og tilhørende usikkerhet (en vet ikke hvilke hendelser som vil skje og hva konsekvensene vil bli)

Beskrivelse eller måling av risiko utføres i en risikoanalyse. Her spesifiseres hendelser som kan skje og deres konsekvenser. Risikoanalysen uttrykker også hvor trolige hendelsene er. Grad av trolighet beskrives ved hjelp av sannsynligheter – og vurderinger av styrken på kunnskapen som disse sannsynlighetene bygger på.

Risikobegrepet brukes for alle typer aktiviteter og virksomheter; i forbindelse med ulykker og sikkerhetsspørsmål, økonomi, teknologi, medisin, lov og rett, klima, biologi, og så videre.

Eksempler

  1. Når en kjører bil står en overfor risiko, det er en risiko forbundet med aktiviteten å kjøre bil: en kan kollidere og bli skadet eller til og med omkomme. «Kollisjon» er her «hendelsen» og «omkomme» er påfølgende «konsekvens». Før kjøringen vet vi ikke hva som vil skje, det er usikkerhet om hendelsen vil skje og hva den påfølgende konsekvensen vil bli. I risikoanalysen kan en beskrive denne risikoen – hvor stor den er – ved å gi uttrykk for hvor trolig det er at vedkommende skal bli utsatt for en kollisjon og bli skadet eller omkomme.
  2. Datamaskiner kan bli utsatt for virusangrep som gjør at en mister viktig informasjon; en står overfor risiko på samme måte som i det foregående eksemplet. «Hendelsen» er «virusangrep» og den påfølgende «konsekvensen» er «tap av viktig informasjon».
  3. En person vurderer å investere et visst beløp i et fond. Det er et potensial for gevinst og for tap. Han/hun står overfor risiko, det er en risiko assosiert med investeringen. Før investeringen er tapet/gevinsten ukjent, usikker. I en risikoanalyse vurderes hvor trolig ulike taps- og gevinstverdier er.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Aven, Terje (2012). The risk concept – historical and recent development trends. Reliability Engineering and System Safety, 99, 33-44.
  • Aven, Terje (2015). Risikostyring. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg