Risiko innebærer at hendelser kan inntreffe som har konsekvenser for noe som er av verdi for oss mennesker. Konsekvensene kan være knyttet til for eksempel liv og helse, miljø eller økonomiske verdier. Der er alltid minst ett utfall som oppfattes som negativt eller uønsket.

I dagligtalen er det vanlig å bruke risiko i betydningen fare og som et potensial eller mulighet for uønskede hendelser og tap. 

I risikofaget brukes ulike definisjoner av risiko; her er to sentrale:    

  • et potensial eller mulighet for uønskede hendelser og tap

  • opptreden av hendelser med påfølgende konsekvenser, og tilhørende usikkerhet (en vet ikke hvilke hendelser som vil skje og hva konsekvensene vil bli)

Beskrivelse eller måling av risiko utføres i en risikoanalyse. Her spesifiseres hendelser som kan skje og deres konsekvenser. Risikoanalysen uttrykker også hvor trolige hendelsene er, der grad av tro beskrives ved hjelp av sannsynligheter og vurderinger av styrken på kunnskapen som disse sannsynlighetene bygger på.

Risikobegrepet brukes for alle typer aktiviteter og virksomheter,  i forbindelse med ulykker og sikkerhetsspørsmål,  økonomi, teknologi, medisin, lov og rett, klima, biologi, og så videre.

  1. Når en kjører bil står en overfor risiko, det er en risiko assosiert med aktiviteten å kjøre bil: en kan kollidere og bli skadet/omkomme.  «Kollisjon» er her «hendelsen» og «omkomme» er påfølgende «konsekvens».  Før kjøringen vet vi ikke hva som vil skje, det er usikkerhet om hendelsen vil skje og hva den påfølgende konsekvensen vil bli.  I risikoanalysen kan en beskrive denne risikoen – hvor stor den er - ved å gi uttrykk for hvor trolig det er at vedkommende skal bli utsatt for en kollisjon og bli skadet eller omkomme.  

  2. Datamaskiner kan bli utsatt for virusangrep som gjør at en mister viktig informasjon; en står overfor risiko på samme måte som i det foregående eksemplet.  «Hendelsen» er «virusangrep» og den påfølgende «konsekvensen» er «tap av viktig informasjon».

  3. En person vurderer å investere et visst beløp i et fond.  Det er et potensial for gevinst og for tap. Han/hun står overfor risiko, det er en risiko assosiert med investeringen. Før investeringen er tapet/gevinsten ukjent, usikker.  I en risikoanalyse vurderes hvor trolig ulike taps- og gevinstverdier er.   

  • Aven, T. (2012) The risk concept – historical and recent development trends. Reliability Engineering and System Safety, 99, 33-44.
  • Aven, T. (2015) Risikostyring. 2. Utgave, Universitetsforlaget. 

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.