Pensjon, periodisk ytelse som en person har krav på etter å ha nådd en viss alder, ved betydelig og varig nedsatt arbeidsevne, eller ved tap av forsørger.

Kravet kan grunne seg på lov, arbeidsavtale eller kontrakt. En fullstendig pensjonsordning omfatter

  • alderspensjon, som utbetales fra en nærmere fastsatt pensjonsalder og så lenge pensjonisten lever,
  • uføretrygd som utbetales under hel eller delvis ervervsuførhet inntil retten til alderspensjon inntrer,
  • etterlattepensjon til etterlatt ektefelle og
  • barnepensjon til etterlatte barn under en viss alder.

Den mest omfattende pensjonsordningen i Norge er folketrygden. Etter at den trådte i kraft 1. jan. 1967 har andre pensjonsordninger fått karakter av suppleringsordninger som dels dekker det som mangler på fulle pensjonsytelser fra folketrygden i en overgangstid, dels øker pensjonsnivået eller yter pensjon fra en lavere pensjonsalder enn fastsatt i folketrygden.

Pensjonsordninger har hatt mange forløpere, dels basert på naturalytelser som proventkjøp, fletføring og føderåd, dels i form av statlige, geistlige eller private enkekasser, forsørgelsesinnretninger, livrenteselskaper med mer.

Den første norske offentlige pensjonskasse var Den norske Enkekasse, opprettet 1814. Pensjonskassen for statens tjenestemenn ble opprettet 1873 og opphørte da Statens pensjonskasse ble opprettet 1917.

I en rekke lover er det gjennomført pensjonsordninger for bestemte yrkesgrupper, blant annet innen

En rekke kommuner har egne pensjonskasser, hvorav mange er tilsluttet Kommunal Landspensjonskasse, opprettet 1949. Offentlige og kommunale pensjonsordninger kommer inn under Samordningsloven, i motsetning til ytelser fra private pensjonskasser og kollektive eller individuelle pensjonsforsikringer.

Stimulert av betydelige skattelettelser har mange private firmaer og bedrifter opprettet pensjonskasser for sine arbeidstakere. En pensjonskasses midler må holdes atskilt fra arbeidsgiverens midler.

Den skal være bygd opp på forsikringsteknisk grunnlag og ha vedtekter godkjent av Finanstilsynet, som også kontrollerer regnskapene og pensjonskassens drift.

I 2005, med virkning fra 2006, ble det innført obligatorisk tjenestepensjon i Norge.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.