differensiering

Artikkelstart

Atskillelse, sondring.

Faktaboks

Uttale
differensiˈering
Etymologi
av latin ‘forskjell’

Prosess som resulterer i at celler og cellevev i en flercellet organisme utvikles i forskjellig retning; celler utrustet med samme arveanlegg utvikles til ulike celletyper med hensyn til form og funksjon, dvs. en arbeidsdeling innenfor organismen. Differensiering kan forklares ved at arveanleggene i de enkelte cellene aktiveres på ulike måter, og forskjellige prosesser settes i gang. Dette styres ved forhold som fordelingen av cytoplasmaet under de innledende celledelingene, og senere fra eksterne faktorer som cellenes plassering i organismen og påvirkning fra omkringliggende celler og vev.

Fullt utviklede, differensierte celler kan under visse betingelser vende tilbake til en udifferensiert tilstand svarende til stadier tidlig i fosterutviklingen, f.eks. om de fjernes fra sine naboceller og holdes isolert i cellekultur. Mekanismene bak disse prosessene er bare delvis kjent.

Når det gjelder dyr, betegner differensiering i videste forstand den prosess som resulterer i at celler eller andre bestanddeler i en flercellet organisme gir til kjenne forskjeller med hensyn til form, funksjon og struktur, heri også innbefattet forskjeller fra tidligere utviklingsstadier. I snever forstand kan differensiering bety det samme som histologisk differensiering, dvs. at deler av en flercellet organisme blir i stand til å ta opp spesielle funksjoner som klart skiller seg ut fra grunnleggende livsfunksjoner felles for alle levende celler. Unge uspesialiserte celler under den tidlige fosterutvikling, eller regenererende celler i den voksne organisme, antar spesialisert form og funksjon i løpet av organismens vekst, avhengig av deres beliggenhet eller forhold til andre celler. Modne, differensierte celler kan under visse betingelser vende tilbake til en udifferensiert tilstand som svarer til stadier tidlig i fosterutviklingen, f. eks. når de isoleres fra sine naboceller. Mekanismene bak disse prosessene er bare delvis kjent.

Begrepet differensiering brukes også innen pedagogikk.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg