Miland er et tettsted i Tinn kommune, Telemark, i Vestfjorddalen 12 km nedenfor Rjukan, 2 km ovenfor Månas utløp i Tinnsjå. Miland ligger på nordsiden av elva, og er hovedsakelig et boligområde. Miland hadde stasjon på Rjukanbanen til persontrafikken ble nedlagt i 1970.