Faktaboks

Theodor Kittelsen

Theodor Severin Kittelsen

Født
27. april 1857, Kragerø
Død
21. januar 1914, Jeløy (Moss)
Virke
Maler og tegner
Familie

Foreldre: Kjøpmann Johannes Kittelsen (1817–1868) og Guriane Olsdatter Larsen (1828–1879).

Gift 18.8.1889 med Inga Kristine Dahl (3.10.1868–17.8.1948), datter av styrmann Christian Dahl og Karen Thorsen.

Selvportrett av Theodor Kittelsen
Selvportrett fra 1891 av Theodor Kittelsen. Olje på lerret. Fra Nasjonalmuseets billedkunstsamling.
Av /Nasjonalmuseet.
Lisens: CC BY NC 3.0
Skogtroll (1906) av Theodor Kittelsen
Motivet «Skogtroll» er utført med sort stift, blyant, akvarell og gouache på papir. Dette var forsideillustrasjonen til Asbjørnsen og Moes Illustrerede eventyr. Udvalgte folkeeventyr (1907).
Foto: Nasjonalmuseet/Lathion, Jacques.
Lisens: CC BY 4.0

Theodor Kittelsen var en norsk billedkunstner, karikaturtegner, illustratør og forfatter. Han er spesielt kjent for sine fantasifulle illustrasjoner til Asbjørnsen og Moes folkeeventyr og sine stemningsfulle motiver av mytiske vesener og landskap. Han ga ut flere illustrerte bøker med egne tekster, både humoristiske og poetiske. Kittelsen ble inspirert av norsk natur og folkekultur og skapte en unik bildeverden som har blitt en del av den norske identiteten. Noen av Kittelsens mest berømte verk er bøkene Svartedauen og Har Dyrene Sjæl? samt motivene Nøkken, Skogtroll og Pesta i trappen.

Han arbeidet i ulike teknikker, som blyant, penn, akvarell, olje, kullstift og blandingsteknikker. Mange av motivene balanserer i skjæringspunktet mellom fantasi og virkelighet. Han fikk fram noe magisk ved å plassere overnaturlige skapninger som nøkk, troll, nisse og hulder i et norsk naturlandskap. Samtidig fremstår fantasivesenene som realistiske.

Kittelsen var eventyrtegner for Asbjørnsen og Moe i 29 år, og mange av hans karakterer, som Smørbukk, Askeladden og Kvitebjørn kong Valemon, og ikke minst trollene, er fortsatt knyttet til våre forestillinger om den norske eventyrverdenen. Han utførte også en lang rekke illustrasjoner og karikaturtegninger for bøker, julehefter og vittighetsblader som Folkebladet, Korsaren og Tyrihans.

Kvitebjørn kong Valemon av Theodor Kittelsen

Kvitebjørn kong Valemon (fargeversjon fra 1912). En svart-hvitt-illustrasjon av dette motivet ble laget til Asbjørnsen og Moes eventyrsamling Illustrerede Eventyr (1907).

Kvitebjørn kong Valemon av Theodor Kittelsen
Av .
Lisens: fri

Oppvekst

Skuter på reden, Kragerø, tegning av Theodor Kittelsen 1875
Motiv fra Kragerø, 1875. Teknikk: Blyant, lavering og gouache på papir. Eies av Nasjonalmuseet.
Av /Foto: Nasjonalmuseet/Ivarsøy, Dag Andre.
Lisens: CC BY 4.0

Theodor Kittelsen vokste opp i Kragerø, i en søskenflokk på åtte. Han var sønn av Guriane og Johannes Kittelsen. Faren var kjøpmann og drev et brennevinsutsalg som det i mange år gikk godt med.

Allerede som barn tegnet han karikaturer av folk og livet rundt seg. De fleste av hans jevnaldrende venner ville bli sjømenn, mens han var fast bestemt på å bli billedkunstner.

Da han var elleve år, døde faren. På det tidspunktet hadde det allerede begynt å gå dårlig med handelsvirksomheten. Guriane fortsatte å drive utsalget, men familien fikk det svært vanskelig økonomisk. Kittelsen hadde et godt forhold til sin mor, men hun hadde ikke råd til å støtte noen kunstutdannelse. Etter konfirmasjonen måtte han i stedet begynne i håndverkerlære: Først hos en urmaker i hjembyen, deretter en kort periode hos en maler i Kristiania. Til sist endte han opp hos den tyske urmakeren Johan Stein i Arendal. Stein mente at Kittelsen ikke var egnet for urmaker-yrket, men ble så begeistret over Kittelsens tegninger at han viste dem til noen medlemmer av Arendals Kunstforening. Formannen der, den velstående Diderik Maria Aall ble særlig imponert over Kittelsens tegnetalent. Sammen med resten av styret fikk han ordnet med økonomisk støtte til kunststudier.

Theodor Kittelsens tidlige blyantskisser
«Fysiognomistudier fra Kragerø». Tegningen er antagelig fra 1869 da Theodor Kittelsen var rundt 12 år.
Foto: Nasjonalmuseet/Andreas Harvik.
Lisens: CC BY 4.0

Studietid

I 1874 reiste dermed den syttenårige Kittelsen til Kristiania. Han fikk en friplass ved Wilhelm von Hannos tegneskole. Samtidig fikk han undervisning av Julius Middelthun ved den Kongelige Tegneskole. I 1876, etter to år med studier i hovedstaden, mente Aall og de gode hjelperne i Arendal at han burde komme seg til München, byen der de fleste norske kunstmalere ble utdannet i 1870-årene. Dermed fortsatte de å sende ham månedlige bidrag.

Kunstakademiet i München

Maleriet «Glede av barnene» av Theodor Kittelsen
Theodor Kittelsen malte Glede av barnene mens hans studerte ved kunstakademiet i München, antagelig i 1878.
Teknikk: Olje på plate.
Av /Nasjonalmuseet.
Lisens: CC BY NC 3.0

Fra 1876 til 1879 studerte Kittelsen sjangermaleri ved kunstakademiet i München, under professorene Wilhelm Lindenschmit den yngre og Ludwig von Löfftz. Her ble han en del av det nordiske kunstmiljøet, og møtte kolleger og venner som Erik Werenskiold, Christian Skredsvig, Eilif Peterssen, Gerhard Munthe og Andreas Aubert. Han ble ikke helt fortrolig med den realistiske samfunnsskildrende stilen som på den tiden var idealet ved kunstakademiet. Allikevel utførte han i 1879 oljemaleriet Streik, med tema fra arbeiderbevegelsen, og som er regnet som det første norske forsøk på sosialt tendensmaleri.

I München fikk han også studere verkene til den sveitsisk-tyske kunstneren Arnold Böcklin, som ble en stor inspirasjonskilde for ham med sine mytiske, fabulerende motiver. Kittelsen malte det lille oljemaleriet Glede av barnene, (antagelig 1878), et motiv som tydelig er inspirert av Böcklin.

I 1877, mens han var i Tyskland, døde moren hans hjemme i Norge.

I 1879 så ikke Aall og kunstforeningen seg i stand til å støtte Kittelsen økonomisk lenger. Etter tre år i München måtte Kittelsen nå finne andre inntektskilder: Han begynte å levere satiretegninger til tyske vittighetsblader og prøvde å selge malerier. Høsten 1879 ble maleriet Streik utstilt og innkjøpt av Kristiania Kunstforening. Salget og utstillingen førte til at han mottok kunststipend og bestillinger. Og med stipend kunne han i 1880 reise hjem til Norge.

Maleriet "Streik" av Theodor Kittelsen
Maleriet Streik fra 1879. Olje på lerret, 23 x 26,5 cm. Eies av Nasjonalmuseet.
Av /Nasjonalmuseet.
Lisens: CC BY 4.0

Kittelsen blir eventyrillustratør

Theodor Kittelsens eventyrtegning av gutten "Smørbukk"

Illustrasjon til Smørbukk i Asbjørnsen og Moes Eventyrbog for Børn (utgitt 1883). Teknikk: Penn på papir.

Av /Nasjonalmuseet.
Lisens: CC BY 4.0

I 1881 leide han seg et atelier ved Grensen i Kristiania, kalt «Pultosten». Her malte han blant annet det lille oljemaleriet Vasstrollet (1881), regnet som hans første eventyrillustrasjon. Motivet var en av grunnene til at han samme år, på anbefaling av vennen og tegneren Erik Werenskiold, ble engasjert av Peter Christen Asbjørnsen til å illustrere hans eventyrsamling.

Oppdraget ble starten på noe som skulle bli en 29 år lang karriere som eventyrillustratør. Sammen med Werenskiold illustrerte Kittelsen i første omgang bind 1–3 av Eventyrbog for Børn (1883–1887). De to kunstnerne samarbeidet godt selv om de hadde ulik stil; mens Werenskiolds tegninger var mer tradisjonelle, dyrket Kittelsen overdrivelsene og det fantasifulle.

Vasstrollet (1881) av Theodor Kittelsen
Vasstrollet, eller Vastroldet som levede af bare Jomfrukjød. Olje på lerret, 1881. Høyde 28,3 cm x bredde 25 cm. Tilhører Nasjonalmuseet.
Foto: Nasjonalmuseet/Høstland, Børre.
Lisens: CC BY 4.0

Paris

Høsten 1882 fikk Kittelsen statlig kunststipend. Han ønsket å utvikle seg som kunstmaler og dro på studiereise til Paris. Her gikk han på utstillinger, møtte kolleger og studerte verkene til berømte kunstnere, som Jean-François Millet og James Tissot. Men de åtte måneder han tilbrakte i Paris, ble ikke så givende som forventet, mye på grunn av språkproblemer og pengemangel.

Andre gang i München

Theodor Kittelsens forside til Homer-parodien Batrachomyomachia (1928)
Theodor Kittelsens tegnede forside til en norsk oversettelse av Homer-parodien Batrachomyomachia – Krigen mellom froskene og musene. Boka ble utgitt først i 1928.

Etter en kort tur tilbake til Norge, dro han senhøstes 1883 på nytt til München. Her arbeidet han med illustrasjoner. I 1885 fullførte han blant annet en serie pennetegninger til en norsk oversettelse av Homer-parodien Batrachomyomachia – Krigen mellom froskene og musene. Dessverre fant han ingen forlegger som ville gi ut boka (den kom ut først etter hans død, i 1928), men deler av den ble trykt opp i Allgemeine Zeitung. Han illustrerte ellers for Neue Deutsche Illustrierte Zeitung (1885–1886) og det norske tidsskriftet Juleroser (1884). Samtidig arbeidet han videre med eventyrtegningene, og fikk også oppdrag med å illustrere den norske oversettelsen av Nils Gabriel Djurklous svenske folkeeventyr, som utkom i Norge 1887. Hans karikaturtegninger ble publisert i antologien Alverdens gemytlige Lande, utgitt av den danske forleggeren Ernst Bojesen 1887. I denne perioden fikk han også antatt malerier på Høstutstillingen i Norge (1886 og 1887).

Han ble i München i fire år, men mistrivdes: Selv om han nå hadde begynt å skape seg et navn som illustratør, levde han i fattigdom og sult og lengtet til Norge. Til sist opprettet hans venner, med kunsthistorikeren Andreas Aubert i spissen, en innsamlingsaksjon, slik at han vinteren 1887 fikk råd til å reise hjem igjen til Norge – for godt.

Inspirert av norsk natur og folkekultur

«Ekko» (1888) av Theodor Kittelsen
Theodor Kittelsen malte oljemaleriet Ekko (1888) mens han bodde en periode i Lofoten, og det ble vist på Verdensutstillingen i Paris 1889.

I 1887 ble han med sin søster og svoger da de flyttet til Skomvær fyr i Lofoten. Møtet med den storslagne naturen der inspirerte ham veldig, og han malte blant annet oljemaleriet Ekko (1888). Det viser et realistisk landskap med fjell og hav, men i fjellet skjuler det seg et ansikt: en personifikasjon av et ekko. På Skomvær lagde han også flere serier med tegninger og tekster, som senere ble trykket og utgitt i bokform: Fra Livet i de smaa Forholde (utgitt 1889–1890), Fra Lofoten I og II (utgitt 1890–1991) og Troldskab (utgitt 1892).

Ekteskap

Sommeren 1889, under et opphold på Gopledal ved Larvik traff Kittelsen den elleve år yngre Inga Kristine Dahl fra Drøbak. Det var kjærlighet ved første blikk. De giftet seg raskt og flyttet samme år til et lite hus på Skåtøy ved Kragerø. I 1890 fikk de sitt første barn.

I 1891 kjøpte de seg et vakkert hus i Hvitsten, for å komme nærmere hovedstaden og familien i Drøbak. Ekteparet la ned masse arbeid i huset og hagen. Men Kittelsen trivdes ikke i Hvitsten. Han fant ingen likesinnede, lengtet etter fjelluft og vill natur, og mente at stedet var et «konservativt hull».

Han var allikevel produktiv og lagde blant annet de satiriske bøkene Glemmebogen (1892) og Har Dyrene Sjæl? (1893) – en tegnet kommentar til tidens kulturliv, vitenskap og borgerskap. Sistnevnte tittel besto av penne- og akvarelltegninger der dyr hadde fått menneskelige egenskaper.

Første separatutstilling

Tegningen «Milgen, malgen Komlekion» av Theodor Kittelsen

«Milgen, malgen Komlekion». Theodor Kittelsens illustrasjon til Sandfærdige skrøner og sligt noget. Fortalt av Mathias Skeibrok, Kristiania 1891

Av /Nasjonalmuseet.
Lisens: CC BY NC 3.0
Tegning fra Jomfrulandserien av Theodor Kittelsen
Rullestein, vann og småtrær. Tegning fra Jomfruland-serien, 1893. Kull og akvarell over blyant på papir. Eies av Nasjonalmuseet.
Av /Foto: Nasjonalmuseet/Ivarsøy, Dag Andre.
Lisens: CC BY 4.0

Kittelsen holdt i 1893 sin første separatutstilling i Florasalongen i Kristiania, en stor og vellykket utstilling som senere samme år også ble vist i Bergen Kunstforening. Han stilte blant annet ut Jomfruland-serien (1893), en naturpoetisk bildeserie med 14 bilder fra øya Jomfruland, som ligger i Kragerøs skjærgård. Motivene var stort sett av idylliske landskap, utført med kull, fargeblyant og i akvarell på papir. Stilen var preget av en lyrisk realisme med symbolistiske innslag.

I 1894 holdt han separatutstilling i København, og i flere påfølgende år holdt han separatutstillinger i Blomqvist, Kristiania. I Hvitsten-perioden illustrerte han også blant annet for Mathias Skeibroks to humoristiske utgivelser Sandfærdige skrøner (1891 og 1894) samt Johan Herman Wessels Digte som utkom i 1896.

«Jomfruene» av Theodor Kittelsen

Jomfruene fra 1893, tegnet av Theodor Kittelsen til Jomfruland-serien. Kull og blyantpapir.

Av /Nasjonalmuseet.
Lisens: CC BY NC 3.0

Eggedal

Vinteren 1896 flyttet familien til Sole i Eggedal. Kittelsens gode venn, Christian Skredsvig, bodde der og hadde anbefalt dem å komme. Theodor og Inga hadde nå tre barn, og det fjerde var på vei. De fikk leie en nedlagt lensmannsgård ved Solevannet. I Eggedal var det eventyrlig natur: granskoger og måneskinnsnetter, myrer og tjern. Landskapet, samt menneskene der, virket positivt på Kittelsens sinn – han følte seg hjemme. Her malte han blant annet maleriet Farvel da Mor (1898) og fullførte arbeidet med Svartedauen (første gang utgitt 1900). Denne illustrerte boka er et av hans mest berømte verk og inneholder 45 små og store svart-hvitt-tegninger samt 15 dikt. Her skildret Kittelsen svartedauden, i all sin uhygge, slik den i norske folkesagn har blitt gjengitt. Pest-sykdommen ble fremstilt som en grå, gammel kjerring, Pesta, som gikk fra gård til gård.

Lauvlia – eventyrhus og familiehjem

Maleriet «Langt langt borte saa han noget lyse og glitre» (1900) av Theodor Kittelsen

Theodor Kittelsens kjente maleri Langt, langt borte saa han noget lyse og glitre (1900). Maleriet hører til eventyrserien Soria Moria slott (1900) og hans illustrerte eventyrbok for barn utgitt 1911. Teknikk: Olje på lerret. Format: 45,4 x 68,8 cm. Eies av Nasjonalmuseet i Oslo.

Theodor Kittelsen likte seg så godt i Eggedal at han begynte å drømme om å eie et eget sted. En dag han og Inga var på tur til nabobygda Sigdal, fikk han øye på en bjørkeli ved innsjøen Soneren som han syntes var så vakker. Inga fikk ordnet med kjøp av tomt. Våren 1899 flyttet familien, som nå talte fem barn, til Sigdal og bodde midlertidig hos bonden på nabogården mens huset ble bygd. Høsten samme år kunne de flytte inn i det nye hjemmet sitt, som de kalte Lauvlia. Kittelsen fikk et egendesignet atelier og dekorerte «eventyrhuset» med treskjæringer og malerier.

Mange av hans mest kjente motiver ble tegnet og malt på Lauvlia, blant annet Nøkken (1904). Dette verket er utført i blandingsteknikk på papir, og viser et skummelt, overnaturlig vesen med lysende øyne som stikker hodet opp over en stille vannflate. Fra Lauvlia var det utsikt til fjellet Andersnatten, et motiv Kittelsen malte og tegnet flere versjoner av. Det stemningsfulle landskapsbildet malt i olje, med tittel Andersnatten, fra 1903, er det mest berømte.

Mens han bodde på Lauvlia utga han bildeserien Tirilil Tove (1900), som kan sees som en skoglandskapets oppfølger av Jomfruland-serien. Her utførte han også det kjente maleriet Langt, langt borte saa han noget lyse og glitre (1900). Motivet hører til serien Soria Moria slott, som består av 12 malerier fra 1900. Maleriene ble utstilt hos Blomqvist i Kristiania samme året og ble da innkjøpt av Nasjonalgalleriet. En eventyrbok med motivene ble utgitt 1911.

«Nøkken», tegning av Theodor Kittelsen

Nøkken fra 1904. Penn, pensel, akvarell, blyant, sort stift og fargestift på papir. Eies av Nasjonalmuseet.

Av /Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland.
Lisens: CC BY 4.0

Kjærlighet, sykdom og økonomi

Kittelsen Theodor

Theodor Kittelsen fotografert sammen med sin kone Inga i 1910.

Av /NTB Scanpix ※.

I 1908 ble Theodor Kittelsen utnevnt til ridder av St. Olavs Orden, og det sier noe om hvor anerkjent han var i sin samtid. Allikevel vitnet hans brev og trykte tekster om stadig tilbakevendende økonomiske bekymringer og beskrivelser av et hardt kunstnerliv. Kjærligheten til naturen og familien holdt ham oppe. Ekteparet fikk til sammen ni barn, og de var en sammensveiset familie som var svært glade i hverandre. Inga passet på at han fikk malt og tegnet i fred; hun tok ansvar for både barn, hus og forretninger.

Han led de siste årene av en nevrologisk sykdom. Han fikk stadig mer smerter, stive fingre og vanskeligheter med å bevege seg, noe som naturlig nok gikk hardt ut over tegnearbeidet.

Måtte selge Lauvlia

I årsskiftet 1908–1909 måtte familien selge eiendommen på Lauvlia. Årsaken var en blanding av økonomi og sykdom. Det var en stor sorg for dem å gi slipp på Lauvlia etter knappe ti år når de hadde planlagt å bo der livet ut.

Fra 1909 leide familien en villa på Huseby på Skøyen. Kittelsen jobbet fortsatt mye, men var preget av sykdom.

Kunstnerlønn fra Staten

I 1911 ble Theodor Kittelsen bevilget 1600 kroner i årlig kunstnerlønn fra Staten.

I 1911 utkom også hans selvbiografiske verk Folk og Trold, med tekster og tegninger fra blant annet barndomslivet i Kragerø og studietiden i München. I 1912 kjøpte Dronning Maud akvarellen Lengsel mot våren, som han hadde utstilt på Høstutstillingen.

De siste årene

Sorgen (1912) av Theodor Kittelsen
Sorgen (1912). Blyant og lavering på papir. Eies av Nasjonalmuseet.
Foto: Nasjonalmuseet.
Lisens: CC BY 4.0

Med kunstnerlønnen fikk familien i 1912 finansiert kjøpet av et romslig hus i vakre, rolige omgivelser på Jeløya i Moss. Theodor Kittelsen var da syk og nedbrutt. Han tilbrakte mesteparten av tiden innendørs, og døde her 21. januar 1914, bare noen få måneder før han skulle bli 57 år gammel, med kone og barn rundt seg.

Rett før sin død skrev han et brev til «kongen og det norske folk» og ba om at Inga skulle beholde kunstnerlønnen etter hans død. Han poengterte at hun hadde betydd alt for hans kunst. Dessuten ville hun stå igjen med forsørgeransvaret for den store barneflokken deres. Søknaden ble behandlet i Stortinget etter hans død. Flere kjente kulturpersonligheter, blant annet Eilif Peterssen og Fritjof Nansen, sendte sine støtteerklæringer til søknaden. Det ble enstemmig vedtatt at Inga Kittelsen skulle få beholde kunstnerlønnen som årlig pensjon.

Kittelsens kunst og besøkssteder

Den største og viktigste samlingen av Kittelsens kunst befinner seg nå i Nasjonalmuseet. Både Kittelsens barndomshjem i Kragerø, Kittelsenhuset, og Lauvlia i Sigdal, som er dekorert med hans utskjæringer og malerier, er åpne for publikum.

Utvalgte verker

Illustrerte bøker (utvalg):

Illustrasjon til Svartedauen, Theodor Kittelsen

Illustrasjonen Øde til bildeboka Svartedauen, Kristiania 1900. Av Theodor Kittelsen. Teknikk: Lavering, blyant, penn og sort stift på papir.

Av /Nasjonalmuseet.
Lisens: CC BY NC 3.0
 • Fra Livet i de smaa Forholde, 2 bind (1889–1890)
 • Fra Lofoten. Billeder og tekst, 2 bind (1890–1891)
 • Troldskab (1892)
 • Har Dyrene Sjæl? (1893)
 • Svartedauen (1900)
 • Folk og Trold. Minder og Drømme, selvbiografi (1911)

Malerier (utvalg):

 • Streik (1879)
 • Ekko (1888)
 • De 12 villender (1897)
 • Soria Moria slott, eventyrserie i 12 bilder (1900)
 • Nøkken (1904)

Akvareller, tegninger og pasteller (utvalg):

 • Jomfruland-serien (1893)
 • Pesta i trappen (mellom 1894 og 1896)
 • Vinterkveld (1905)
 • Skogtroll (antagelig 1906)
 • Nøkken som hvit hest (1907)
 • Fossens eventyr (1908)

Eventyrillustrasjoner:

 • P. C. Asbjørnsen og J. Moe: Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr, 1–3, (1883–1887 og senere)
 • P. C. Asbjørnsen: Illustrerede eventyr. Udvalgte folkeeventyr, utgitt av M. Moe, 2 bind (1907)
 • P. C. Asbjørnsen og J. Moe: Nye Barne-Eventyr, utgitt av M. Moe (1910)

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Hølaas, Odd. (1957). Th. Kittelsen: den norske faun. Oslo: Gyldendal. Fulltekst hos Nasjonalbiblioteket
 • Kittelsen, Th. (1995). Sommeren med Th. Kittelsen. (katalog over to utstillinger ved Blaafarveværket). Fulltekst hos Nasjonalbiblioteket
 • Koefoed, Holger & Einar Økland. (1999). Th. Kittelsen: kjente og ukjente sider ved kunstneren. Oslo:Stenersens forlag. Fulltekst hos Nasjonalbiblioteket
 • Sandvik, Frode (red). (2011). Hvad er Livet? Satirekunstneren Theodor Kittelsen. Bergen/Oslo: Bergen Kunstmuseum/No Comprendo Press
 • Skre, Arnhild. (2015). Th. Kittelsen – Askeladd og troll. Oslo: Aschehoug & Co
 • Sundseth, Arnt Bryde. (1941). Th. Kittelsen : en bibliografi. Oslo.
 • Treider, Ingrid Kittelsen. (2.utg. 1997). Tirilil Tove: minner om Th. Kittelsen og hans hjem. Prestfoss. Fulltekst hos Nasjonalbiblioteket
 • Østby, Leif. (5.oppl. 1993). Theodor Kittelsen: tegninger og akvareller. Grøndahl Dreyer. Fulltekst hos Nasjonalbiblioteket

Faktaboks

Theodor Kittelsen
Historisk befolkningsregister-ID
pf01036372005208

Kommentarer (2)

skrev Sverre Olav Lundal

Takk for ein fin artikkel med mange fine bilete. ei store bileta som er byrja pryda nokre artiklar i starten er verknadsfulle.

svarte Katrine Kalleklev

Tusen takk for hyggelig tilbakemelding! Bilder er virkningsfulle, og dette med toppbilder er en helt ny funksjon som nok vil dukke opp på flere artikler framover.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg