Nils Gabriel Djurklou, svensk folklorist, kulturhistoriker og arkeolog, fra 1865 antikvarintendent. Han gjorde et banebrytende arbeid for å vekke interessen for svensk folkeliv. Særlig verdifulle er hans samlinger Ur Nerikes folkspråk och folklif, og hans Sagor och äfventyr (1883, norsk overs. ved Nordahl Rolfsen med Kittelsens illustrasjoner 1887, ny utgave 1928).