James Tissot, fransk maler og grafiker; elev av bl.a. Hippolyte Flandrin. Malte historiebilder med kulturhistorisk interesse, samt mondene kvinneskildringer som han gjorde lykke med bl.a. i England, der han oppholdt seg 1871–81. Etter en reise til Palestina malte han vesentlig religiøse motiver og utgav 1897 865 komposisjoner under tittelen La vie notre Seigneur Jésus-Christ.