Atelier, kunstners verksted; også brukt om arbeidslokale for kunstindustri, tekstilarbeid eller finere dameskredderi, f.eks. syatelier, fotoatelier.