Illustrere, opplyse, belyse, gjøre anskuelig (særlig ved eksempler); utstyre (tekst, bok el.l.) med opplysende bilder, tegninger, fotografiske gjengivelser el.l.