Nordkalotten, betegnelse på de deler av Norge, Sverige og Finland som ligger nord for polarsirkelen; også brukt om de fylker og län i de tre land som helt eller delvis faller nord for polarsirkelen, dvs. Nordland, Troms og Finnmark i Norge, Norrbottens län i Sverige og Lapin lääni i Finland. Omfatter til sammen ca. 30 % av landenes totalareal, men kun ca. 5 % av samlet folketall. Urbefolkningen er samer.

Nordkalottens områder lå lenge uten faste grenser. Vandringer og flyttinger foregikk fritt, hvilket har satt sitt preg på kulturen. De uklare grensene førte i eldre tid til at flyttsamene og andre innbyggere måtte betale skatt til flere stater: Norge-Danmark, Sverige, Finland eller Russland. Skattekravene utviklet seg etter hvert til territorialkrav. I en fredsavtale 1595 mellom Sverige-Finland og Russland ble den første grensen mellom disse landene fastlagt. Først i 1751 fikk man en traktatfestet grense mellom Norge og Sverige i nord, og etter at Sverige i 1809 avstod Finland til Russland, ble grensen Finland–Norge akseptert i 1826.

Det har siden 1950-årene foregått et betydelig samarbeid i området på tvers av landegrensene. Siden 1960 har Foreningene Norden i Finland, Norge og Sverige arrangert Nordkalott-konferanser, hvor representanter for Nordkalottens befolkning har møtt representanter for regjeringene og nasjonalforsamlingene i de respektive land. Under Nordisk Ministerråd ble det 1971 opprettet en Nordkalottkomité med tre representanter for hvert land. Den skal virke for et nærmere samarbeid på det regional- og arbeidspolitiske plan.

Frem til 1917 ble også Kolahalvøya regnet med til fellesskapet, men etter den russiske revolusjon ble grensene til Sovjetunionen stengt. I Sovjettiden 1917–91 hadde Nordkalotten strategisk betydning, ettersom de eneste isfrie sovjetiske havnene med fri tilgang til Atlanterhavet var plassert på Kola. Under den kalde krigen var Nordkalotten et viktig øvelses- og utbyggingsområde for militære anlegg.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.