Nordkalotten

En silhuett av en rein fra norge med forskjellige mønstre.
/shutterstock.

Artikkelstart

Nordkalotten er en betegnelse på de deler av Norge, Sverige og Finland som ligger nord for polarsirkelen. Betegnelsen er også brukt om de fylker og län i de tre land som helt eller delvis faller nord for polarsirkelen, det vil si Nordland og Troms og Finnmark i Norge, Norrbottens län i Sverige og Lapin lääni i Finland. Området utgjør til sammen cirka 30 prosent av landenes totalareal, men under fem prosent av folketallet. Over store deler av Nordkalotten drives samisk næringsvirksomhet.

Historikk

Nordkalottens områder lå lenge uten faste grenser. Vandringer og flyttinger foregikk fritt, hvilket har satt sitt preg på kulturen. De uklare grensene førte i eldre tid til at flyttsamene og andre innbyggere måtte betale skatt til flere stater: Norge-Danmark, Sverige, Finland eller Russland. Skattekravene utviklet seg etter hvert til territorialkrav. I en fredsavtale i 1595 mellom Sverige-Finland og Russland ble den første grensen mellom disse landene fastlagt. Først i 1751 fikk man en traktatfestet grense mellom Norge og Sverige i nord, og etter at Sverige i 1809 avstod Finland til Russland, ble grensen Finland–Norge akseptert i 1826.

Det har siden 1950-årene foregått et betydelig samarbeid i området på tvers av landegrensene. Siden 1960 har Foreningen Norden i Finland, Norge og Sverige arrangert Nordkalott-konferanser hvor representanter for Nordkalottens befolkning har møtt representanter for regjeringene og nasjonalforsamlingene i de respektive land. Under Nordisk Ministerråd ble det i 1971 opprettet en Nordkalottkomité med tre representanter for hvert land. Den skal virke for et nærmere samarbeid på det regionalpolitiske og arbeidspolitiske plan.

Fram til 1917 ble også Kolahalvøya regnet med til fellesskapet, men etter den russiske revolusjonen ble grensene til Sovjetunionen stengt. I Sovjet-tida (1917–1991) hadde Nordkalotten strategisk betydning, ettersom de eneste isfrie sovjetiske havnene med fri tilgang til Atlanterhavet var plassert på Kola. Under den kalde krigen var Nordkalotten et viktig øvelses- og utbyggingsområde for militære anlegg.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg